Møteplan 2022

09.02.2022 Arbeidsmøte: Årsmøte forberedelser og forslagsbehandling til Landsmøte.
14.03.2022 Møte for gjennomgang av innkomne forslag til årsmøtebehandling.
23.03.2022 Årsmøte.

27.04.2022 Styremøte, planlegge medlemsmøte for valg av delegater til Landsmøte og lønnskonferanse.
05.2022 Lønnskonferanse-kurs
01.06.2022 Styremøte, Landsmøte-forberedelser. Må ha avholdt medlemsmøte innen utgangen av juni.
31.08.2022 Styremøte, søknader
05.10.2022 Styremøte
19. – 22.11.2022 Landsmøte
30.11.2022 Styremøte, delegatene deler av erfaringer fra Landsmøte.

Send inn forslag til styret på avdelingens e-post: avd028raufoss@flt.no