Protokoll fra årsmøte i FLT avd.28 2016 signert .docx (3)