p.g.a av sykdom. har Ulf Madsen måtte melde forfall.
Marius Træland overtar for Ulf.
Marius er utdannet jurist og er en god og erfaren kursholder.

Kurs med vekt på lokale lønnsforhandlinger
Tirsdag 03.mai 2014 kl. 16.00 - 20.00 på Messa på Raufoss.
FLT sentralt stiller med kursholder fra Arbeidslivsavdelingen
1 nestleder Ulf Madsen
Klubbledere melder inn antall deltagere til terje.sagstad@hydal.com
innen 27. april,