Ny utleieperiode for sommerferie og høst 2024

Innkalling til årsmøte i FLT avd. 28
Messa på Raufoss, onsdag 20. mars 2024 kl. 18:00

Dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering, valg av - møteleder - referent - to personer til å undertegne protokoll

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Handlingsplan

6. Behandling av innkomne saker

7. Budsjett

8. Valg

9. Utdeling av jubilantmerker og -diplomer

10. Avslutning


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 13.03.2024


Påmelding, og saker som ønskes behandlet, sendes til avd028raufoss@flt.no 


Husk bindende påmelding, grunnet middagsservering på Messa, innen 13.03.2024

FLT avd. 28 Leiligheta på Beitostølen vår 2024.

Alle røde dager er utleid, men som dere ser så er det mye ledig fra søndag til fredag.

Alle helger, vinterferie og påskeferie er nå leid ut.

Skulle noen trekke seg vil vi trekke på nytt blandt de som hadde ønsker for den uken.

Ta kontakt med kmor-lil@online.no  om dere ønsker å leie fra søndag til fredag. (midtuke kr. 400,- per døgn) (Weekend/winter/påskeferie kr. 600,- per døgn)

Del denne siden

Ny leder i avd28

På årsmøte 23. mars 2022 ble Kent Roger Buajordet (HAPRO) valgt til ny leder. 

Vi takker Kari Brænden Aaslund for den fine jobben hun har gjort de siste fire år. 

Kari gir seg ikke helt og vil være med i styret som styremedlem.

FLT avd 28 på Raufoss

Radio Toten har nå laget en serie i 8 deler som skal handle om fagforbundet FLT avd 28 på Raufoss.

Her hører vi om forbundets historie fra starten til i dag, og om hvordan sentrale tillitsvalgte og medlemmer ser på framtiden.

Del 1 hører vi om oppstarten og om historiske milepæler, om hvorfor det var nødvendig med et eget forbund for ledere, samt høre fra 3 veteraner om deres forhold til forbundet.

Del 2 skal vi ta for oss karrierer fra tidligere medlemmer i FLT.

Del 3 skal vi høre om politisk tilhøringhet, lønn og om forholdet mellom FLT og de andre fagforeningene på Raufoss.

Del 4 som kommer nå skal vi høre om dagens FLT og ledelse og om viktige saker og samarbeid. 

Del 5 Skal vi høre om sosiale tilbud, kurs og videreutdannelse innen fag på høyskolenivå.

Del 6 Skal vi høre om sosiale tilbud, som foreningens første julebord i 2015 og om de unges forhold til dette med å være organisert eller ikke.

Del 7 Skal vi høre om hvem som er medlemmer i dag og om deres forhold til fagforening, FLT’s framtidsutfordringer, politisk tilhørighet og om hvordan FLT ser ut i framtiden.

Del 8 Skal vi høre med dagens medlemmer om deres forhold til arbeid og FLT. Samt en prat fra 2. nestleder i forbundet og en oppsummering med dagens ledelse.

Denne serien er støttet av Forbund for ledelse og teknikk

Logg dere inn på radiototen.no og hør på serien der.

Nytt styre i avd.28

Funksjon                               Navn                                    Arbeisplass


Leder:                                    Kent Roger Buajordet          Hapro


Nestleder:                              Mari Nilsen,                          Nara


Sekretær:                               Endre Øibakken,                  Hapro


Kasserer:                               Sonja Syversen,                   Nara


Styremedl.:                            Per Mathias Engevold,         Hapro

                                               Kjell Arne Stabel,                  Hydal

                                               Stig Andre Reiersen,             KA

                                               Kari Brænden Aaslund,         Benteler


Vararepr.:                               Olav Haugen,                         Isiflo

                                               Stian Amundsen,                   Nara


Revisorer:                               Karin Ringen,                        Nammo

                                                Gunn Homb,                          Benteler


Leilighetsansv.:                     Kai Morten Lilleng,                KA

 

Valgkomité:                            Hans Ole Buskum,                 Isiflo

                                               Magnar Hagen,                      Nara

                                                Asgeir Stensrud,                   Neuman