Ny invitasjon og ny leieperiode

Invitasjon til julemiddag for pensjonister med ledsager 

Ny leieperiode for FLT avd. 28 Leiligheta på Beitostølen

Se under....

Invitasjon til julemiddag for pensjonister med ledsager

FLT avdeling 28 Raufoss v/Pensjonist gruppa ønsker å invitere deg med ledsager til

Julemiddag på Fyrverkeriet kulturhus (Kommunestyresal) Raufoss.

Onsdag den 15. Desember 2021 kl. 1600.

På grunn av serveringen så må du gi beskjed om du kommer.

Meld dere på til leder av FLT Pensjonistgruppe i avd.28:

Alfred Lille Homb Telefon: 95 82 12 97 eller mail: alf-lill@online.no 

Påmeldings frist 06.12.2021

Det er maks 100 personer som får plass.

Avdelingens hjemmeside finner dere på http://www.flt28.com 

Her finner dere utleiekalenderen og info. om vår leilighet på Beitostølen

Søknad om leie sendes til Kai Morten Lilleng.

 Telefon  99 52 18 46. Eller mail:  kmor-lil@online.no 

Søknadsfrist for 1. Halvår 2022 er 4 desember 2021.  Elles så er det bare å kontakte Kai Morten for leie på ukedager, det er for det meste ledig da.

FLT avd. 28 Raufoss

Ny leieperiode for FLT avd. 28 Leiligheta på Beitostølen

Nå er det snart tid for trekning av 1. halvår 2022 (07.01.2022 – 03.07.2022).

Vinterferien i Innlandet er i uke 9 (27.02 og varer til 06.03)

Vinterferien vil bli delt slik at første halvdel varer fra fredag 25.02. kl. 15:00 til onsdag 02.03. kl. 14:00, andre halvdel fra onsdag 02.03. kl. 15:00 til søndag 06.03. kl. 14:00.

Påskeferien starter fredag den 08.04 og varer til 2. påskedag mandag 18.04.

Påsken vil bli delt slik at 1. halvdel varer fra fredag 08.04 kl. 15:00 og til onsdag 13.04 kl. 14:00, andre halvdel fra onsdag 13.04 kl. 15:00 til mandag 18.04 kl. 14:00.

Weekend i første halvår er: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26.

Dere kan også søke på leie fra søndager kl. 15:00 og fram til fredag kl. 14:00 (altså ukedager)

Send en mail til Kai Morten kmor-lil@online.no  eller ring/sms 995 21 846 om ønsket tidsrom der du spesifiser om det gjelder hele eller deler av uka, og/eller bare helg (fredag til søndag).

Frist for søknad: 10. desember 2021

Send en e-post til kmor-lil@online.no  om ønsket tidsrom der du spesifiser om det gjelder hele eller deler av uka.

http://www.flt28.com

 

FLT avd 28 på Raufoss

Radio Toten har nå laget en serie i 8 deler som skal handle om fagforbundet FLT avd 28 på Raufoss.

Her hører vi om forbundets historie fra starten til i dag, og om hvordan sentrale tillitsvalgte og medlemmer ser på framtiden.

Del 1 hører vi om oppstarten og om historiske milepæler, om hvorfor det var nødvendig med et eget forbund for ledere, samt høre fra 3 veteraner om deres forhold til forbundet.

Del 2 skal vi ta for oss karrierer fra tidligere medlemmer i FLT.

Del 3 skal vi høre om politisk tilhøringhet, lønn og om forholdet mellom FLT og de andre fagforeningene på Raufoss.

Del 4 som kommer nå skal vi høre om dagens FLT og ledelse og om viktige saker og samarbeid. 

Del 5 Skal vi høre om sosiale tilbud, kurs og videreutdannelse innen fag på høyskolenivå.

Del 6 Skal vi høre om sosiale tilbud, som foreningens første julebord i 2015 og om de unges forhold til dette med å være organisert eller ikke.

Del 7 Skal vi høre om hvem som er medlemmer i dag og om deres forhold til fagforening, FLT’s framtidsutfordringer, politisk tilhørighet og om hvordan FLT ser ut i framtiden.

Del 8 Skal vi høre med dagens medlemmer om deres forhold til arbeid og FLT. Samt en prat fra 2. nestleder i forbundet og en oppsummering med dagens ledelse.

Denne serien er støttet av Forbund for ledelse og teknikk

Logg dere inn på radiototen.no og hør på serien der.

https://www.radiototen.no/kategori/program/fagforbundet-flt/