Avdelingskonferanse

Denne avholdes 7.-9. Oktober og skal være på Sundvolden. - Sundvolden Hotel

Tema vil være praktisk opplæring og gjennomgang om hva det betyr å være delegat på landsmøtet. Samt at vi fortsetter diskusjoner og hyggelig samvær fra Landsmøtekonferansen i Fredrikstad.

Stein Arne Lunderbye skal være kursholder.

Påmelding skjer til avd028raufoss@flt.no

v/ leder Kent Roger Buajordet Tlf 91531109

Frist for påmelding er torsdag 22 september.

Begrensede plasser(20 plasser). Landsmøtedelegater/vara har fortrinnsrett. 

Ledige helger på leiligheta på Beitostølen.

Ledige helger på Beitostølen:

  • Uke 45 11. – 13. november
  • Uke 46 18. – 20. november
  • Uke 47 25. – 27. november
  • Uke 49 09. – 11. desember

Gi beskjed til Kai Morten på epost om noen ønsker disse helgene.

 kai.morten.lilleng@ka-group.com 

Mvh

Kai Morten

FLT avd. 28 Leiligheta på Beitostølen.

Alle røde dager er utleid, men som dere ser så er det mye ledig fra søndag til fredag (grønne dager).

Alle helger, Høstferie er nå leid ut.

Skulle noen trekke seg vil vi trekke på nytt blandt de som hadde ønsker for den uken.

Ta kontakt med kmor-lil@online.no / kai.morten.lilleng@ka-group.com om dere ønsker å leie fra søndag til fredag. (midtuke kr. 350,- per døgn) (Weekend/winter/påskeferie kr. 500,- per døgn)

http://www.flt28.com

 

Trekningen for perioden ferien og høsten 2022.

Trekningen av 2.halvår 2022 (03.06.2022 – 01.01.2023) er foretatt.

De som var heldige får en epost om datoen eller uken de er blitt trekt ut.

Dere må gi beskjed om dere ønsker leiedatoen dere har fått.

 

Mvh

Kai Morten

Ny leder i avd28

På årsmøte 23. mars 2022 ble Kent Roger Buajordet (HAPRO) valgt til ny leder. 

Vi takker Kari Brænden Aaslund for den fine jobben hun har gjort de siste fire år. 

Kari gir seg ikke helt og vil være med i styret som styremedlem.

 

FLT avd 28 på Raufoss

Radio Toten har nå laget en serie i 8 deler som skal handle om fagforbundet FLT avd 28 på Raufoss.

Her hører vi om forbundets historie fra starten til i dag, og om hvordan sentrale tillitsvalgte og medlemmer ser på framtiden.

Del 1 hører vi om oppstarten og om historiske milepæler, om hvorfor det var nødvendig med et eget forbund for ledere, samt høre fra 3 veteraner om deres forhold til forbundet.

Del 2 skal vi ta for oss karrierer fra tidligere medlemmer i FLT.

Del 3 skal vi høre om politisk tilhøringhet, lønn og om forholdet mellom FLT og de andre fagforeningene på Raufoss.

Del 4 som kommer nå skal vi høre om dagens FLT og ledelse og om viktige saker og samarbeid. 

Del 5 Skal vi høre om sosiale tilbud, kurs og videreutdannelse innen fag på høyskolenivå.

Del 6 Skal vi høre om sosiale tilbud, som foreningens første julebord i 2015 og om de unges forhold til dette med å være organisert eller ikke.

Del 7 Skal vi høre om hvem som er medlemmer i dag og om deres forhold til fagforening, FLT’s framtidsutfordringer, politisk tilhørighet og om hvordan FLT ser ut i framtiden.

Del 8 Skal vi høre med dagens medlemmer om deres forhold til arbeid og FLT. Samt en prat fra 2. nestleder i forbundet og en oppsummering med dagens ledelse.

Denne serien er støttet av Forbund for ledelse og teknikk

Logg dere inn på radiototen.no og hør på serien der.

https://www.radiototen.no/kategori/program/fagforbundet-flt/