Invitasjon til julemiddag for pensjonister med ledsager

FLT avdeling 28 Raufoss v/Pensjonist gruppa ønsker å invitere deg med ledsager til

Julemiddag på Fyrverkeriet kulturhus (Kommunestyresal) Raufoss.

Onsdag 18. Desember 2019 kl. 1600.

På grunn av servering så må du gi beskjed om du kommer.

Meld dere på til leder av FLT Pensjonistgruppe i avd.28:

Alfred Lille Homb Telefon: 958 21 297 eller mail: alf-lill@online.no 

Påmeldingsfrist: 13.12.2019